Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december i.v.m. de uitschrijvingstermijn bij de NTFU. Indien men na 1 januari opzegt dient men de kosten van het NTFU-lidmaatschap alsnog aan de vereniging te voldoen.

 

Uw opzegging kunt u richten aan secretariaat@wtcdruten.nl